LUNDS ÖPPNA VERKSTAD

Lunds Öppna Verkstad är en ideell förening som genom att tillhandahålla verktyg och lokaler för att samverka och inspireras i vill skapa en öppen miljö som ska bidra till det dagliga, husliga och kreativa skapandet i Lund. Vi har symaskiner, 3D-skrivare, elektronikverkstad, metallverkstad, screentryck samt träverkstad. Du har idéerna, tillsammans har vi kunskapen!
Välkommen!

SENASTE NYTT PÅ LÖV

Kallelse till årsmöte 26 April 2018 kl 18:00

Nu har inte ens ett år passerat sedan förra årsmötet men då stadgarna säger att det är dags är det så.
Därför kallar vi i Lunds Öppna Verkstads styrelse till ett årsmöte den 26 april 2018. Vi bjuder på fika och samkväm
efter mötet där vi alla kan diskutera LÖVs framtidsplaner och vad just du vill göra!

Vi har jobbat hårt under “året” med att se över föreningsformalia, arbetssätt och hemsida och vet att vi har mycket
kvar att göra. Hemsidan har varit på gång länge och vi är i skrivande stund inte helt klara. Vi väntar på de sista detaljerna kring medlemssystemet innan vi vill publicera den.

På tal om medlemssystem vet vi också att det är många av er som är osäkra på om ni har betalt medlemsavgiften
och för att ha rösträtt på mötet behöver ni ha betalt en medlemsavgift som sträcker sig in på 2018.  Är ni osäkra skicka ett mail till vår kassör på ekonomi@lundsoppnaverkstad.se så kollar vi upp det åt er.  Med den nya hemsidan så är det superenkelt att teckna ett nytt medlemskap.

En annan del av arbetet som rör formalian är våra stadgar som vi sett över och vi kommer inom kort att skicka ut ett  förslag som vi ber er alla att se över och komma med förslag på förändringar, saker vi missat eller som är otydliga.

Under medlemsmötet som vi hade i mars framkom det även att kommunikationen fungerar dåligt inom LÖV och därför vill vi ta tillfället i akt och påminna om hur våra olika kanaler fungerar.

Hemsidan är tänkt som en relativt statisk kommunikationsportal – ni kan kolla öppettider, kalendern, maskiner m.m. Facebook är för snabba puckar, tillfälligt stängda lokaler, improviserade arrangemang såväl som saker planerat i god tid.

Slack – diskussionskanalen där du engagerar dig i de samtal du vill engagera dig i. Vi har en generell chatt och du och alla andra kan skapa egna rum för att diskutera hur ni bäst bygger en vakuumformare eller vilka inställningar som är bäst på lasern. Här kan du även prata med oss i styrelsen relativt direkt eller hitta andra medlemmar som delar ditt intresse. Är du inte ansluten är det bara att maila oss på kontakt@lundsoppnaverkstad.se så lägger vi till er.

Vi ber också alla medlemmar att anmäla sig på https://www.eventbrite.com/e/arsmote-2018-tickets-44888115562 så vi vet hur många vi ska planera för.

Handlingarna för årsmötet hittar ni här:

Länk

Mvh

Styrelsen

Tid: 26 april 2018, kl 18.00

Plats: Lunds Öppna Verkstad Kastanjegatan 13 Lund

Dagordning

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1. Fastställande av röstlängd för mötet. (vem som har rösträtt) Definition av medlem

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisonsberättelser.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Stadgar

13. Val av minst tre (3) max sju (7) styrelseledamöter, varav en av årsmötet utsedd ordförande, samt två (2) suppleanter. Styrelsen väljer sedan inom sig själv kassör och eventuell sekreterare. Vald styrelse kan inte väljas till revisor eller valberedning.

14. Val av revisor och revisorssuppleant

15. Val av Valberedning om minst två personer varav en sammankallande ordförande.

16. Mötets avslutande

ÖPPETTIDER

 Tisdag 15:00 – 20:00

Torsdag 15:00 – 20:00

Lördag 11:00 – 16:00

Söndag 11:00 – 16:00

Säkerhetskurs

För att få använda trä- och metallverkstäderna måste man vara medlem, samt ha genomgått en säkerhetskurs. Kursen tar 1-2 timmar och anordnas efter behov. Anmäl dig här.

Valborg

April 28th, 2017|Comments Off on Valborg

Hej! Verkstaden håller stängt på Valborgsmässoafton, men har öppet som vanligt 11-16 på lördagen. Välkomna!

Påskstängt

April 10th, 2017|Comments Off on Påskstängt

Verkstaden är stängd skärtorsdag, påskafton och påskdagen.

Glad Påsk!

BILDER FRÅN VERKSTADEN